ETCL UiL OTS

Een nieuwe studie aanmelden (oefenportaal)

Dit is het oefenportaal.

U wilt een nieuwe studie ter toetsing bij de ETCL aanmelden. Het is daarvoor noodzakelijk dat u goed bekend bent met het ETCL reglement (waarin bijvoorbeeld de ETCL definities van 'studie'). U kunt uzelf en de commissieleden veel tijd besparen door uzelf eerst goed te informeren.

Om een studie t.a.v. informed consent, belasting en risico's voor de deelnemers, en data-management procedures goed te kunnen beoordelen heeft de ETCL een gedetailleerde specificatie van de studie nodig. Na enkele inleidende vragen dient u o.a. op te geven wie er aan deelnemen, en welk(e) soort(en) onderzoek de studie omvat: observatieonderzoek, interventieonderzoek en/of takenonderzoek. Voor elke onderzoekssoort dient u vervolgens op te geven hoe dit onderzoek in uw studie precies is vormgegeven. Na dit alles zult u gevraagd worden een inschatting te geven van de belasting van, en risico's voor, de deelnemers, en dient u vervolgens alle voor uw studie aangepaste formulieren ten bate van informed consent te uploaden.

Als u met verschillende deelnemersgroepen werkt die een verschillend onderzoekstraject doorlopen (de ene groep krijgt bijvoorbeeld twee taken, de andere drie) zult u elk traject apart op bovengenoemde wijze moeten beschrijven.

Afhankelijk van de complexiteit van uw onderzoek kan de specificatie zeker enige tijd in beslag nemen. U kunt de aanmelding echter altijd onderbreken, bewaren, en op een later moment afmaken. Uw specificatie wordt alleen zichtbaar voor de ETCL en, indien goedgekeurd, voor uw collega's binnen het UiL OTS. De deelnemers zien uiteraard niets van wat u hier specificeert.

Gebruik bij het invullen s.v.p. geen afkortingen waar de ETCL wellicht niet mee bekend is. Raadpleeg bij vragen eerst het reglement, en neem eventueel daarna contact op met de ETCL secretaris (Maartje de Klerk, M.K.A.deKlerk@uu.nl).