ETCL UiL OTS

Voortoetsing (t.b.v. subsidieaanvraag)

Subsidieverstrekkers vereisen steeds vaker ethische toetsing van een beursaanvraag. Omdat het hier gaat om slechts op hoofdlijnen uitgewerkt onderzoek met nog ongewisse financiering is gedetailleerde aanmelding voor reguliere ETCL toetsing van losse studies niet aan de orde. In dit geval kunnen onderzoekers de ETCL verzoeken om deze subsidieaanvraag te laten toetsen. Dit kan via deze route van de portal.

Omdat de toetsing marginaal en de aanvraagdeadline waarschijnlijk dichtbij is zal de ETCL in dit geval per email-overleg naar een snelle beslissing streven (binnen 1-2 weken). Let op: Beursaanvragers dienen deze tijdsspanne mee te nemen in hun tijdsplanning!

Deze marginale subsidieaanvraag-toetsing vervangt overigens niet de reguliere toetsing van specifieke studies; de dankzij financiering later in detail uitgewerkte studies zullen alsnog afzonderlijk ter zorgvuldige toetsing bij de ETCL moeten worden aangemeld.

Het invullen van de portalvragen kost hooguit 5 minuten. Er wordt u gevraagd een document te uploaden. Dit document moet uit de subsidieaanvraag alle voor de ETCL relevante informatie bevatten om het project te kunnen beoordelen, dus in ieder geval een duidelijke samenvatting van het project.

Volgende stap >>