ETCL UiL OTS

WMO-check


De definitie van medisch-wetenschappelijk onderzoek is: Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte), door het op systematische wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de directe onderzoekspopulatie. (CCMO-notitie, Definitie medisch-wetenschappelijk onderzoek, 2005, ccmo.nl)

Een handeling of opgelegde gedragsregel varieert tussen het afnemen van weefsel bij een deelnemer tot de deelnemer een knop/toets in laten drukken. Bij observatieonderzoek waarbij er niets van de deelnemers gevraagd wordt, deze dus uitsluitend geobserveerd worden in hun leven zoals het ook had plaatsgevonden zonder de observatie, slechts dan kan "nee" ingevuld worden.